19 lipca 2000 r. Piotr Michalczyk na szczycie Ko¶cielca po swej pierwszej wspinaczce w Tatrach ("Setka" i "Grań Praojców") -- od lewej: ¶p. Piotr, Mateusz Jabłoński, Krzysztof "Pomurnik" Zdzitowiecki i Jacek Rz±dkowski.
wstecz(powrót)