Broad Peak -- ¶ciana po³udniowo-zachodnia z drog± Kazachów.
wstecz(powrót)