Zdjęcie zbiorowe w dniu 28 paĽdziernika 1989. U dołu siedz±: Kazimierz Głazek, Wanda Rutkiewicz, Hanna Wiktorowska, Zbigniew Kowalewski, Piotr Młotecki, Bolesław Chwa¶ciński i Janusz ¦miałek (?). W ¶rodku pierwszego szeregu obok Andrzeja Paczkowskiego pp. Ann i Adams Carterowie, za nimi Witold H. Paryski. Na lewym skrzydle Janusz Fereński. W górnym rzędzie m.in. Zdzisław Kozłowski, Leszek Cichy, Wacław Sonelski, Alek Lwow, Zdzisław Dziędzielewicz, Julian Łaszkiewicz, Wojciech ¦więcicki, Ryszard Dmoch. Wszystkich osób nie sposób rozpoznać.
Fot. Kazimierz Głazek
wstecz(powrót)