Chluba Alpine Club -- najstarsze czasopismo alpinistyczne ¶wiata. Wychodzi nieprzerwanie od r. 1863, poprzedzone periodykiem "Peaks, Passes and Glaciers" (od 1859). Obecnie tomy AJ licz± po 350--400 stron i s± prawdziw± skarbnic± wiedzy wysokogórskiej. Członkowie Klubu otrzymuj± pismo w ramach składek.
wstecz(powrót)