Poudniowy filar szczytu Farol -- w dniach pierwszego przejcia.
wstecz(powrt)