International Himalayan Expedition 1971. Wyprawa ¶wiatowych gwiazd planowała wej¶cie ¶cian± południow± i zachodni± grani±. Nie udała się, zdarzył się nawet wypadek ¶miertelny (majora Harsha Bahuguny). Dobrze czytelne s± podpisy Normana Dyhrenfurtha, Yvette i Michela Vaucherów, Toniego Hiebelera, Odda Eliassena, Leo Schlömmera, Naomi Uemury, Jona Teiglanda, Johna Evansa. W¶ród uczestników byli także Don Whillans, Dougal Haston, Carlo Mauri, Wolfgang Axt i inni.
wstecz(powrót)