Krzysztof Mossakowski na drodze klasycznej na Zamarej Turni.
Fot. Jzef Nyka
wstecz(powrt)