Dot±d dziewicze Igły Arwy (Arwa Spires, 6193 m),
raj dla amatorów skały na dużej wysoko¶ci.
Fot. Mick Fowler, HJ 2000
powrót