Wanym rodkiem lokomocji by wtedy rower. Rok 1943 -- modzi turyci na ul. Zamoyskiego (Hauptstrasse) w Zakopanem w drodze do Morskiego Oka.
Fot. Jzef Nyka
wstecz(powrt)