Dr Zdzisaw Ryn w dolinie Kocieliskiej w r. 1983
Fot. Jzef Nyka
wstecz(powrt)