Shelf Road, Kolorado
Fot. Wladyslaw Janowski
wstecz(powrot)