Polnocny wierzcholek Seneci, West Virginia
Fot. Wladyslaw Janowski
wstecz(powrot)