Ryszard Schramm w chwile po otrzymaniu Superkolosa 2002.
Fot: Grzegorz Glazek
wstecz(powrot)