Wyprawe na Noszak zorganizowala Mountain Wilderness, inicjatorem i szefem projektu byl Carlo Alberto Pinelli, kierownikiem technicznym Giorgio Mallucci. Fot. Giorgio Gregorio.
Zrodlo: www.regione.fvg.it
wstecz(powrot)