Poludniowa sciana Shisha Pangma (8027 m). Drogi: czerwona -- polsko-szwajcarska 1990; zolta -- planowana droga zimowego wejscia polsko-wloskiego 2003/2004.
Fot. Monika Nyczanka (1988)
wstecz(powrot)