19 lipca 2000 r. Piotr Michalczyk na szczycie Koscielca po swej pierwszej wspinaczce w Tatrach ("Setka" i "Gran Praojcow") -- od lewej: sp. Piotr, Mateusz Jablonski, Krzysztof "Pomurnik" Zdzitowiecki i Jacek Rzadkowski.
wstecz(powrot)