Tichy i Pasang Dawa Lama na szczycie Cho Oyu. W tyle Mount Everest i Lhotse.
Fot. Josef Jochler.
wstecz(powrot)