Bhagirathi III filar poludniowo-wschodni z droga Szkotow (Bob Barton i Allen Fyffe, 27 IX -- 8 X 1982, 30 wyciagow granitu, 2 wyciagi lupkow i 11 nielatwego lodu, 5.8, A2). Droga Holzlera biegnie sama krawedzia ("po ostrzu noza").
Fot. Allen Fyffe, AAJ
wstecz(powrot)