Zespol PKA: od lewej: Boguslaw Ogrodnik, Olaf Jarzemski, Janusz Adamski, Tomek Kobielski, Boguslaw Magrel, lezy -- Dariusz Kozlenko, reporter.
wstecz(powrot)