Ratownicza komora hiperbaryczna sfotografowana przez nas wiosna 1990 roku w Chamonix i zaprezentowana w "Taterniku-Biuletynie" 3/1990 na s.27.
Fot. Jozef Nyka
wstecz(powrot)