Dotad dziewicze Igly Arwy (Arwa Spires, 6193 m),
raj dla amatorow skaly na duzej wysokosci.
Fot. Mick Fowler, HJ 2000
powrot