Slady naszych ojcow. Endless, NRG.
Fot. Wladyslaw Janowski
wstecz(powrot)