Jedna z dwu slowenskich drog na polnocnej scianie Gyachung Kanga (7952 m). Miala ona juz 3 przejscia.
wstecz(powrot)